narzędzie

1. Być powolnym narzędziem w czyichś rękach «wykonywać bez sprzeciwu czyjeś polecenia»: (...) nowy (...) minister spraw zagranicznych (...) był powolnym narzędziem w rękach Piłsudskiego. W. Michowicz, Dyplomacja.
2. Być, stawać się narzędziem w rękach kogoś, w czyichś rękach «być kierowanym przez kogoś, działać z czyjejś namowy»: Zwykły mięśniak będzie tylko narzędziem w rękach innych, mądrzejszych od niego, mimo że będzie mu się wydawać, że to on ma władzę. W. Koluch, Z pamiętnika.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • narzędzie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. narzędziedzi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedmiot umożliwiający lub ułatwiający wykonanie jakiejś pracy; przyrząd, instrument : {{/stl 7}}{{stl 10}}Narzędzie ręczne,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • narzędzie — n I; lm D. narzędziedzi 1. «urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument» Narzędzia metalowe. Narzędzia pomiarowe, skrawające, tnące. Narzędzia ciesielskie, kowalskie, rolnicze,… …   Słownik języka polskiego

  • klucz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. «narzędzie służące do zamykania i otwierania zamków i kłódek» Klucz od biurka, od szafy, od szuflady, od mieszkania. Klucze do drzwi, do kłódek. Dorobić klucz do biurka. Obrócić, przekręcić klucz w zamku. Otworzyć… …   Słownik języka polskiego

  • graca — ż II, DCMs. gracacy; lm D. grac 1. «ręczne narzędzie rolnicze i ogrodnicze w kształcie zakrzywionej łopatki, osadzonej na długim trzonku, służące do pielenia, przerzedzania buraków lub płytkiego spulchniania gleby; rodzaj motyki o szerokim… …   Słownik języka polskiego

  • radełko — n II, N. radełkokiem; lm D. radełkołek 1. «narzędzie rolnicze służące do robienia redlin; także: część robocza narzędzi wielorzędowych (np. siewników) służąca do umieszczania w glebie ziarna siewnego» 2. rzad. «ząbkowane kółko na trzonku, służące …   Słownik języka polskiego

  • przecinak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} narzędzie stosowane przy obróbce metalu na gorąco, używane do przecinania, nacinania itp. wykonywanego elementu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ястржембовский, Войцех — родился 19 го апреля 1799 г. в бывшем Плоцком воеводстве, в деревне Герваты. Первоначальное образование получил в училище в Плоцке, потом в лицее в Варшаве, а с 1822 г. начал посещать Варшавский университет по естественному факультету, каковой… …   Большая биографическая энциклопедия

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny

  • dłuto — n III, Ms. dłucie; lm D. dłut «narzędzie stalowe w kształcie sztabki zakończonej z jednej strony ostrzem a z drugiej uchwytem trzymanym bezpośrednio ręką, używane do ręcznego przecinania, wykonywania wszelkiego rodzaju zagłębień i otworów (w… …   Słownik języka polskiego

  • grabie — blp, D. grabiebi «ręczne narzędzie rolnicze i ogrodnicze w postaci grzebienia osadzonego na drążku, służące do zgarniania; także: konne lub ciągnikowe narzędzie do zgrabiania skoszonych roślin (traw, zbóż) w wały lub kopki» Grabie ręczne, konne,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.